Mersin'in en çok dinlenen radyosu Radyo Ülkü'nün resmi haber portalıdır. Bu sitede Mersin haberlerine ulaşabilirsiniz.

2021 YILINDA ADANA’DA DOĞURGANLIK HIZI 1,82, MERSİN’DE 1,72 İSE OLDU

2021 YILINDA ADANA’DA DOĞURGANLIK HIZI 1,82, MERSİN’DE 1,72 İSE OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Doğum İstatistikleri, 2021 sonuçları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede, canlı doğan bebek sayısının 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 olduğu; canlı doğan bebeklerin %51,3’ü erkek, %48,7’si kız olduğu ifade edildi.

Toplam doğurganlık hızı 1,70 çocuk oldu

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Toplam doğurganlık hızının, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleştiği; yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısının 2021 yılında 1,70 olduğu belirtildi. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını bildirildi.

2021 Yılında Adana’da doğurganlık hızı 1,82, Mersin’de 1,72 ise oldu

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızının Adana’da 2021 yılında 1,82 olduğu belirtildi. Mersin’de ise toplam doğurganlık hızının 2021 yılında 1,72 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Adana’da, kaba doğum hızının 2021 yılında binde 13,2 olduğu; Mersin’de ise kaba doğum hızının 2021 yılında binde 12,2 olduğu belirtildi.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,81 çocuk ile Şanlıurfa oldu

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2021 yılında 3,81 çocuk ile Şanlıurfa’nın olduğu, bu ili 3,18 çocuk ile Şırnak, 2,78 çocuk ile Mardin’in izlediği bildirildi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ilin ise 1,21 çocuk ile Kütahya olduğu; bu ili 1,25 çocuk ile Bartın, 1,26 çocuk ile Zonguldak’ın izlediği belirtildi.

Kaba doğum hızı binde 12,8 oldu

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızının, 2001 yılında binde 20,3 iken 2021 yılında binde 12,8 olduğu; diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2021 yılında 12,8 doğum düştüğü ifade edildi.

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,1 ile Şanlıurfa oldu

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2021 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu ilin binde 29,1 ile Şanlıurfa olduğu; bu ili binde 25,4 ile Şırnak, binde 22,6 ile Mardin’in izlediği bildirildi.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu ilin ise binde 8,0 ile Zonguldak olduğu; bu ilin binde 8,2 ile Bartın, binde 8,5 ile Giresun, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne’nin izlediği belirtildi.

Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 oldu

Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2021 yılında binde 113 ile 25-29 yaş grubunda görüldüğü; bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdiği bildirildi.

Adölesan doğurganlık hızı düştü

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.

Adölesan doğurganlık hızının, 2001 yılında binde 49 iken 2021 yılında binde 13’e düştüğü; diğer bir ifadeyle, 2021 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 13 doğum düştüğü bildirildi.

Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,1 oldu

Yapılan açıklamada, doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2021 yılında 29,1 olduğu; ilk doğumunu 2021 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşının ise 26,7 olduğu belirtildi.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2021 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu ilin 28,4 ile İstanbul olduğu; bu ili 28,0 yaş ile Eskişehir, Rize, Trabzon ve Artvin, 27,9 yaş ile Muğla, İzmir ve Ankara’nın izlediği bildirildi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN